Novinky z poisťovníctva

Registrácia zahraničných vozidiel by mala byť jednoduchšia

(12.2.2015)

Ak ste si do nedávna chceli doviezť vozidlo zo zahraničia na bežné používanie, museli ste ho mať naďalej registrované v zahraničí alebo ho dať prerobiť na ľavostranne riadené. Ani to však nebolo najjednoduchšie, a okrem množstva finančných prostriedkov si celý proces vyžadoval množstvo byrokracie. Rovnaká situácia s vozidlami dovážanými zo zahraničia bola aj v Poľsku a Litve, kde autá s volantom na pravej strane neboli pripúšťané k registrácii. To viedlo k súdnemu sporu, ktorý sa dostal až pred Európsky súdny dvor. Ten rozhodol v prospech držiteľov takýchto vozidiel.

Od marca 2014 tak nemôže žiadna z členských krajín Európskej únie brániť v registrácii a ďalšom využívaní pravostranne riadených vozidiel, ktoré boli dovezené zo zahraničia. Toto rozhodnutie pritom neplatí len pre Poľsko a Litvu, ale aj všetky ostatné členské krajiny. Keďže Európska komisia považovala prerábanie vozidiel na ľavostranne riadené za závažný zásah do konštrukcie vozidla, rozhodnutie napokon bolo jednoznačné: vozidlá dovážané zo zahraničia budú registrované vo všetkých krajinách EÚ a to bez ohľadu na tamojšiu formu premávky. Kritici sa samozrejme nevzdávajú a naďalej tvrdia, že toto rozhodnutie je nešťastné a ohrozuje bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Aj preto je stále otázne, ako sa rozhodnutie najvyššieho úradu bude napokon uplatňovať v praxi.

Vozidlá so špeciálnym EČV typu C musia byť poistené

(8.8.2014)

Na všetky podomácky vyrobené traktory, vlečky alebo akékoľvek pojazdné stroje, slúžiace na poľnohospodárske či iné pracovné účely, musí byť podľa najnovšej novely zákona o cestnej premávke, uzatvorené PZP. Súvisí to s povolením používať tieto vozidlá aj na bežných cestných komunikáciách.

Na to, aby ste na podomácky vyrobenom vozidle alebo s ručne vyrobenou vlečkou mohli jazdiť aj po cestách I., II. a III. triedy je potrebné, aby bolo tomuto vozidlu pridelené špeciálne evidenčné číslo. Ide o tzv. EČV typu C, na ktorého pridelenie je potrebné podať žiadosť na príslušnom dopravnom inšpektoráte a uhradiť poplatok 33 eur. Tento poplatok je jednorazový a povolenie je platné tri roky. Okrem tohto špecifického čísla je potrebné takéto vozidlo aj zákonne poistiť, a to v ktorejkoľvek slovenskej poisťovni. Cena PZP je tiež stanovená pevne, a to na 25 eur. Povinné zmluvné poistenie na tento typ vozidla si je možné uzatvoriť tiež cez internet a to na stránke netfinancie.sk.

Bojíte sa pokút? Poistite sa!

(24.9.2013)

Áno, čítate správne – existuje už aj poistenie proti pokutám! Ak vás táto informácia zaujala, sledujte pozorne dianie na Slovensku – z Českej republiky totiž prichádza združenie, ktoré chce našim motoristom poskytovať svoje služby!

Toto české združenie poskytuje poistenie proti pokutám za ročný poplatok 2799 českých korún, v rámci ktorého rieši také priestupky ako:

- prekročenie rýchlosti jazdy mimo obce od 25 do 29 km/hodinu a v obci od 15 do 19 km/hodinu
- otáčanie alebo cúvanie na miestach, kde je to zakázané
- nezastavenie vozidla za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb
- obmedzenie protiidúcich vodičov pri obchádzaní prekážky v cestnej premávke
- obmedzenie alebo ohrozenie vodičov pri zaraďovaní sa po predídení
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy
- nedanie prednosti v jazde pri odbočovaní vľavo protiidúcim vozidlám
- státie na cestnej zeleni a inej verejnej zeleni

V praxi to pre českého vodiča znamená asi toľko, že pokutu odmietne na mieste uhradiť a požiada o správne konanie. To si vezme na starosť už spomínané združenie, ktoré posiela príslušným úradom námietky a obštrukcie, čím často umelo predlžuje celé konanie až úradníci často nestihnú zákonom určenú lehotu na jeho vybavenie. Ak sa vám takéto konanie morálne nebridí a radi využívate „diery“ v zákone, potom možno túto službu budete môcť už čoskoro využiť aj na Slovensku!

Objektívna verzus Subjektívna zodpovednosť

(21.11.2012)

Od júla 2012 platí novela zákona o cestnej premávke a ňou schválená objektívna zodpovednosť. V praxi to znamená, že za priestupok spôsobený vozidlom zodpovedá vždy jeho majiteľ. Nezáleží teda, či auto v čase nehody šoféroval váš kamarát, sused či kolega – zodpovedný ste vždy vy. A aj pokuta bude platená z vášho vrecka.

S novelizáciou sa okrem objektívnej zodpovednosti zaviedol aj nový cenník, ktorého sadzby sú ešte vyššie než boli doteraz. Tu si môžete pozrieť porovnanie sadzieb pre objektívnu a subjektívnu zodpovednosť:

Porovnanie pokút za prekročenie povolenej rýchlosti

Objektívna zodpovednosť

Subjektívna

zodpovednosť

V obci

Mimo obce

V obci

Mimo obce

6 – 10 km/h

15 €

--

10 €

--

11 – 15 km/h

39 €

30 €

30 €

20 €

16 – 20 km/h

66 €

42 €

60 €

30 €

21 – 25 km/h

96 €

66 €

100 €

40 €

26 – 30 km/h

141 €

99 €

130 €

60 €

31 – 35 km/h

201 €

162 €

150 €

100 €

36 – 40 km/h

270 €

201 €

200 €

150 €

41 – 45 km/h

342 €

270 €

Správne konanie

200 €

46 – 50 km/h

402 €

342 €

280 €

51 – 55 km/h

471 €

402 €

Správne konanie

56 – 60 km/h

540 €

471 €

61 – 65 km/h

600 €

540 €

66 – 70 km/h

699 €

600 €

71 – 75 km/h

798 € *

699 €

viac ako 75 km/h

--

798 €

* viac ako 70 km/h

Zdroj: PZ SR

Pozitívnou správou je aspoň fakt, že objektívna zodpovednosť sa vzťahuje na každého občana SR bez rozdielu. Pokute za priestupok sa teda v prípade objektívnej zodpovednosti nevyhnú ani poslanci či sudcovia!