Internetová bezpečnosť

Hoci portál povinne-poistenie.sk a spoločnosť Netfinancie poskytujú svoje služby online, klient sa nemusí o zadané údaje a o ich ochranu vôbec obávať. Ochrana všetkých zadávaných údajov je zabezpečená.

Netfinancie.sk a všetky jej stránky používajú bezpečnostný certifikát GeoTrust SSL od GeoTrust, Inc. Na základe tohto certifikátu je potom celá komunikácia a zadávanie údajov zo strany klienta chránená cez šifrovaný kód SSL (Secure Sockets Layer). Prostredníctvom tohto kódy prichádza k bezpečnému prenosu osobných údajov.

Samozrejme, že údaje, ktoré nie je nutné chrániť, ako napríklad hmotnosť vozidla, výkon a podobne, ktoré klienti vkladajú v úvode, takto zabezpečené nie sú. Akonáhle však klient prichádza na ďalšie stránky, už s nutnosťou zadať osobné údaje, SSL kód tu funguje.

Overiť si to môže v prípade záujmu veľmi jednoducho. V URL adrese je totiž to miesto bežného začiatku http:// napísané https://, kde práve spomínané písmeno s zaručuje internetové zabezpečenie šifrovaným kódom.

Aká je teda úloha medzinárodného SSL certifikátu?

  • V prvom rade identifikovať server, na ktorý klient zasiela zo svojho počítača alebo notebooku údaje o sebe. Ide o uistenie klienta, že posiela svoje osobné údaje do správnych rúk, a hlavne bezpečných.
  • V druhom rade tento certifikát posiela zašifrované údaje, t.j. chránené kódom. Celá komunikácia na serveri, ktorá prebieha medzi klientom a serverom, je šifrovaná.