Novinky z poisťovníctva

Nový zákon o prevádzke vozidiel bude platný už v máji

(20.4.2018)

Ministerstvo dopravy pripravilo novú právnu normu, ktorá bude upravovať prevádzku vozidiel na cestnej premávke. Súčasný zákon, platný od roku 2004, bol už 19-krát novelizovaný. Mnohé predpisy pre schvaľovanie vozidiel sa viackrát zásadne zmenili, preto bolo potrebné celý zákon komplexne prepracovať. Nový zákon už podpísal aj prezident Andrej Kiska a oficiálne do platnosti vstúpi v máji. Komplexné spracovanie nového zákona vykonalo ministerstvo za účelom zosúladenia právnych predpisov v Slovenskej republike so smernicami Európskej únie.

Nová právna úprava pojednáva o cestných technických kontrolách, schvaľovaní a prevádzke vozidiel v cestnej premávke a upravuje systém kontroly upevňovania nákladu. Nový zákon ďalej upravuje aj kontroly originality, technické a emisné kontroly. Nová právna regulácia okrem iného prinesie sprísnenie podmienok pri posudzovaní technického stavu vozidla a povolenie preregistrácie vozidiel s pravostranným riadením, ktoré vychádza z rozhodnutia Súdneho dvora EÚ. Zákon v neposlednom rade stanovuje minimálne požiadavky na systém cestných technických kontrol, ktoré majú viesť k zníženiu emisií a zvýšeniu bezpečnosti na cestách.

Registrácia zahraničných vozidiel by mala byť jednoduchšia

(12.2.2015)

Ak ste si do nedávna chceli doviezť vozidlo zo zahraničia na bežné používanie, museli ste ho mať naďalej registrované v zahraničí alebo ho dať prerobiť na ľavostranne riadené. Ani to však nebolo najjednoduchšie, a okrem množstva finančných prostriedkov si celý proces vyžadoval množstvo byrokracie. Rovnaká situácia s vozidlami dovážanými zo zahraničia bola aj v Poľsku a Litve, kde autá s volantom na pravej strane neboli pripúšťané k registrácii. To viedlo k súdnemu sporu, ktorý sa dostal až pred Európsky súdny dvor. Ten rozhodol v prospech držiteľov takýchto vozidiel.

Od marca 2014 tak nemôže žiadna z členských krajín Európskej únie brániť v registrácii a ďalšom využívaní pravostranne riadených vozidiel, ktoré boli dovezené zo zahraničia. Toto rozhodnutie pritom neplatí len pre Poľsko a Litvu, ale aj všetky ostatné členské krajiny. Keďže Európska komisia považovala prerábanie vozidiel na ľavostranne riadené za závažný zásah do konštrukcie vozidla, rozhodnutie napokon bolo jednoznačné: vozidlá dovážané zo zahraničia budú registrované vo všetkých krajinách EÚ a to bez ohľadu na tamojšiu formu premávky. Kritici sa samozrejme nevzdávajú a naďalej tvrdia, že toto rozhodnutie je nešťastné a ohrozuje bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Aj preto je stále otázne, ako sa rozhodnutie najvyššieho úradu bude napokon uplatňovať v praxi.

Vozidlá so špeciálnym EČV typu C musia byť poistené

(8.8.2014)

Na všetky podomácky vyrobené traktory, vlečky alebo akékoľvek pojazdné stroje, slúžiace na poľnohospodárske či iné pracovné účely, musí byť podľa najnovšej novely zákona o cestnej premávke, uzatvorené PZP. Súvisí to s povolením používať tieto vozidlá aj na bežných cestných komunikáciách.

Na to, aby ste na podomácky vyrobenom vozidle alebo s ručne vyrobenou vlečkou mohli jazdiť aj po cestách I., II. a III. triedy je potrebné, aby bolo tomuto vozidlu pridelené špeciálne evidenčné číslo. Ide o tzv. EČV typu C, na ktorého pridelenie je potrebné podať žiadosť na príslušnom dopravnom inšpektoráte a uhradiť poplatok 33 eur. Tento poplatok je jednorazový a povolenie je platné tri roky. Okrem tohto špecifického čísla je potrebné takéto vozidlo aj zákonne poistiť, a to v ktorejkoľvek slovenskej poisťovni. Cena PZP je tiež stanovená pevne, a to na 25 eur. Povinné zmluvné poistenie na tento typ vozidla si je možné uzatvoriť tiež cez internet a to na stránke netfinancie.sk.

Bojíte sa pokút? Poistite sa!

(24.9.2013)

Áno, čítate správne – existuje už aj poistenie proti pokutám! Ak vás táto informácia zaujala, sledujte pozorne dianie na Slovensku – z Českej republiky totiž prichádza združenie, ktoré chce našim motoristom poskytovať svoje služby!

Toto české združenie poskytuje poistenie proti pokutám za ročný poplatok 2799 českých korún, v rámci ktorého rieši také priestupky ako:

- prekročenie rýchlosti jazdy mimo obce od 25 do 29 km/hodinu a v obci od 15 do 19 km/hodinu
- otáčanie alebo cúvanie na miestach, kde je to zakázané
- nezastavenie vozidla za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb
- obmedzenie protiidúcich vodičov pri obchádzaní prekážky v cestnej premávke
- obmedzenie alebo ohrozenie vodičov pri zaraďovaní sa po predídení
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy
- nedanie prednosti v jazde pri odbočovaní vľavo protiidúcim vozidlám
- státie na cestnej zeleni a inej verejnej zeleni

V praxi to pre českého vodiča znamená asi toľko, že pokutu odmietne na mieste uhradiť a požiada o správne konanie. To si vezme na starosť už spomínané združenie, ktoré posiela príslušným úradom námietky a obštrukcie, čím často umelo predlžuje celé konanie až úradníci často nestihnú zákonom určenú lehotu na jeho vybavenie. Ak sa vám takéto konanie morálne nebridí a radi využívate „diery“ v zákone, potom možno túto službu budete môcť už čoskoro využiť aj na Slovensku!

Objektívna verzus Subjektívna zodpovednosť

(21.11.2012)

Od júla 2012 platí novela zákona o cestnej premávke a ňou schválená objektívna zodpovednosť. V praxi to znamená, že za priestupok spôsobený vozidlom zodpovedá vždy jeho majiteľ. Nezáleží teda, či auto v čase nehody šoféroval váš kamarát, sused či kolega – zodpovedný ste vždy vy. A aj pokuta bude platená z vášho vrecka.

S novelizáciou sa okrem objektívnej zodpovednosti zaviedol aj nový cenník, ktorého sadzby sú ešte vyššie než boli doteraz. Tu si môžete pozrieť porovnanie sadzieb pre objektívnu a subjektívnu zodpovednosť:

Porovnanie pokút za prekročenie povolenej rýchlosti

Objektívna zodpovednosť

Subjektívna

zodpovednosť

V obci

Mimo obce

V obci

Mimo obce

6 – 10 km/h

15 €

--

10 €

--

11 – 15 km/h

39 €

30 €

30 €

20 €

16 – 20 km/h

66 €

42 €

60 €

30 €

21 – 25 km/h

96 €

66 €

100 €

40 €

26 – 30 km/h

141 €

99 €

130 €

60 €

31 – 35 km/h

201 €

162 €

150 €

100 €

36 – 40 km/h

270 €

201 €

200 €

150 €

41 – 45 km/h

342 €

270 €

Správne konanie

200 €

46 – 50 km/h

402 €

342 €

280 €

51 – 55 km/h

471 €

402 €

Správne konanie

56 – 60 km/h

540 €

471 €

61 – 65 km/h

600 €

540 €

66 – 70 km/h

699 €

600 €

71 – 75 km/h

798 € *

699 €

viac ako 75 km/h

--

798 €

* viac ako 70 km/h

Zdroj: PZ SR

Pozitívnou správou je aspoň fakt, že objektívna zodpovednosť sa vzťahuje na každého občana SR bez rozdielu. Pokute za priestupok sa teda v prípade objektívnej zodpovednosti nevyhnú ani poslanci či sudcovia!