Povinné zmluvné poistenie a jeho zmeny

Existuje niekoľko prípadov, kedy sa môže zmeniť resp. zrušiť vaše povinné zmluvné poistenie. Môže ísť o vyradenie vozidla z evidencie, predaj vozidla, či iný dôvod podania výpovede alebo inej zmeny.

V každom prípade však platí pravidlo, že príslušnú poisťovňu, kde má klient povinné zmluvné poistenie uzatvorené, musí informovať písomne a najlepšie popredu. Predíde tak možným problémom, že napríklad nestihol výpovednú lehotu atď.

Výpoveď zmluvy na povinné poistenie

  • Podanie výpovede resp. zrušenie poistenia je možné z viacerých dôvodov. Vyradením vozidla z evidencie, zmenou vlastníka vozidla pri predaji, pri krádeži vozidla či nezaplatením poistného.
  • V prípade, že sa klient pred koncom svojho poistného obdobia rozhodol, že si povinné zmluvné poistenie pre ďalšie obdobie uzatvorí v inej poisťovni, musí výpoveď stihnúť podať minimálne 6 týždňov pred koncom poistnej doby. V tej istej lehote musí písomnú výpoveď poisťovni aj doručiť.
  • Ak pre nasledujúce poistné obdobie vaša poisťovňa zmenila výšku poistného, je povinná vám túto zmenu oznámiť najmenej 10 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Ak sa však stane, že poisťovňa vám oznámenie o tejto zmene v stanovenej lehote nedoručí, 6 týždňovú výpovednú lehotu dodržiavať nemusíte. Za takýchto okolností môžete výpoveď poistenia podať kedykoľvek až do konca poistného obdobia.

Prihlásenie/Odhlásenie motorového vozidla

  • Pri predaji, kúpe, zničení alebo inej zmene motorového vozidla, je potrebné túto skutočnosť zahlásiť aj na príslušnom dopravnom inšpektoráte podľa miesta trvalého bydliska.
  • Pri prihlásení vozidla je nutné okrem iných dokumentov a poplatkov, doložiť aj potvrdenie o tom, že má uzatvorené povinné zmluvné poistenie.
  • Potvrdenie o PZP musí predložiť aj klient, ktorý vybavuje prepis držiteľa motorového vozidla v okrese, či odhlásenie motorového vozidla do iného okresu a pod.
  • Povinné zmluvné poistenie je tak dokladom o tom, že si klient splnil svoju zákonnú povinnosť a uzatvoril PZP zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Dobré vedieť: Musí mať aj nepojazdné vozidlo, ktoré sa už nepoužíva platné PZP? Prečítajte si, kedy poistené byť musí, a kedy nie.