Povinné poistenie online

Získajte aj vy najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie! Zaraďte sa medzi klientov nášho portálu a aj vám sa vyčarí úsmev na tvári pri pohľade na najlacnejšie PZP na vaše vozidlo.
Porovnávajte preto a šetrite na svojom poistení. Všetko jednoducho a rýchlo – cez PZP ONLINE.

Zmluvné poistenie online cez Netfinancie

Postup pre povinné zmluvné poistenie online

(1) Do porovnávacej kalkulačky zadajte základné údaje.
(2) Vyberte si najvýhodnejšiu ponuku pre povinné poistenie.
(3) Vyplňte ďalšie údaje a odošlite návrh na povinné zmluvné poistenie.
(4) Zmluvu spolu s ostatnými dokumentmi vám zašleme na váš e-mail.
(5) Uhraďte poistné – online, poštou, alebo v banke.

Kúpa auta – a čo ďalej?

Azda sa zhodneme v názore, že kúpa auta je vcelku príjemnou záležitosťou – pokiaľ ide o jeho výber. Ostatné povinnosti s tým spojené však už také príjemné nie sú. Obísť ich ale nemožno! vášnivých automobilových nadšencov navyše zarmucujú ceny automobilov na Slovensku. Tie sú po odčítaní dane zhruba o 8,4 percenta vyššie než v ostatných krajinách EÚ! Ak ste však už nejaký čas na aute jazdili, život bez neho si viete už len ťažko predstaviť.

Hoci by sa mali ceny medzi jednotlivými štátmi postupne harmonizovať, pokiaľ budú slovenskí spotrebitelia naďalej ochotní kupovať autá za tunajšie ceny, ich harmonizácie sa asi tak rýchlo nedočkáme. Ako povedal viceprezident Združenia automobilového priemyslu SR, Ľudovít Ujhely: „Vyrovnávanie cien je závislé aj od sily ekonomiky krajiny. Konečná cena je taká, akú je zákazník schopný akceptovať.“

Pri výbere auta je azda najväčšou dilemou či kúpiť nové alebo ojazdené. S oboma alternatívami sa spájajú určité výhody a nevýhody. Kým pri novom aute máte istotu, že je v dokonalom stave (i keď sú možné i prípady nepodarkov), kde budete mať niekoľko rokov pokoj so servisom súvisiacim s opotrebením (napr. výmena bŕzd, tlmičov a pod.), rôzne iné servisné úkony je možné vykonať len v autorizovaných servisoch. Tie si za ne účtujú značne vyššie sumy. Navyše pri obmedzenom rozpočte si nové auto možno kúpiť len so základnou výbavou, ktorá mnohým vodičom už nestačí.

Preto mnohí zvažujú kúpu jazdeného auta. Pri nižšej kúpnej cene tak môžete získať vcelku slušné auto s bohatou výbavou. Obrovskou výhodou je, ak má kupujúci známeho automechanika, ktorý mu auto obzrie a v prípade pre neho nevýhodnej kúpy ho na to upozorní. Pri ojazdených autách si môžete sami vybrať značku, triedu i motorizáciu auta – podľa aktuálnej ponuky, ktorá je však bohatá. U ojazdených áut však môže byť menší problém práve so servisom – ten býva potrebný o čosi častejšie ako u nových áut. A to nemusí ísť len o pneumatiky a ich výmenu. Navyše auto môže mať i viaceré skryté vady. Nezabudnite: nech už sa rozhodnete akokoľvek, na nové i ojazdené auto je potrebné uzavrieť povinné zmluvné poistenie! A preto uzatvorte toto poistenie áut navyše aj výhodne!

Povinné zmluvné poistenie

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, nazývané tiež povinné zmluvné poistenie, zákonné poistenie, povinné poistenie, poistenie zodpovednosti či jednoducho PZP je poistenie známe širokej verejnosti preto, že povinnosť mať toto poistenie určuje každému držiteľovi motorového vozidla zákon. To znamená, že každý, kto je držiteľom motorového vozidla zapísaným v osvedčení o evidencii vozidla alebo je nájomcom auta, na ktoré je uzatvorená nájomná zmluva - lízing, musí mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie.

Ako z názvu – povinné zmluvné– vyplýva, toto poistenie musí mať v zmysle zákona uzatvorené každý, kto prevádzkuje motorové vozidlo. Toto poistenie zodpovednosti je teda postavené na princípoch solidarity, pretože riziká a limity plnenia, ktoré povinné poistenie kryje, by nebol pri väčších škodách na zdraví alebo majetku schopný takmer nikto z nás plniť. PZP teda musia mať aj osoby, ktoré riadia vozidlo mnoho rokov a doteraz nikdy nemali nehodu a nikomu prevádzkou svojho vozidla nespôsobili škodu.

Podobne ako v SR, aj v ostatných štátoch Európy a mnohých krajinách sveta funguje povinné zmluvné poistenie – samozrejme v miernych obdobách tohoto systému solidárneho poistenia zodpovednosti.

Povinné zmluvné poistenie platí počas trvania tohoto poistenia na území všetkých členských štátov EÚ a aj v krajinách, ktoré sú označené v zelenej karte poisťovateľa (medzinárodná automobilová poisťovacia karta).

Povinnosť mať uzavreté zákonné poistenie upravuje Zákon č. 381/2001 Z.z o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla , ktorý bol odvtedy už niekoľkokrát novelizovaný.

Na Slovensku existuje PZP už viac ako 50 rokov; povinné poistenie motorových vozidiel do roku 2001 vykonávala len Slovenská poisťovňa. V tomto roku sa povinné poistenie demonopolizovalo a od 1.1.2002 prišli na trh ďalšie komerčné poisťovne, ktoré získali licenciu na povinné zmluvné poistenie a mohli ho tak poskytovať:

 • do roku 2001 – povinné poistenie poskytuje iba Slovenská poisťovňa
 • v roku 2002 – povinné zmluvné poistenie začali okrem Slovenskej poisťovne poskytovať aj Allianz poisťovňa (od 1.1.2003 vzniká zlúčením poisťovní Allianz – Slovenská poisťovňa), Česká poisťovňa – Slovensko, ERGO poisťovňa, Generali poisťovňa, Komunálna poisťovňa, KOOPERATIVA poisťovňa a UNIQA poisťovňa
 • v roku 2004 – povinné zmluvné poistenie začína ponúkať aj Wüstenrot poisťovňa (a ERGO poisťovňa zmenila názov na ČSOB poisťovňa)
 • od roku 2006 – licenciu na povinné poistenie získava aj OTP Garancia poisťovňa a je tak 9 hráčom na trhu PZP
 • v roku 2008 – povinné zmluvné poistenie začína realizovať AXA poisťovňa, ktorá je zatiaľ posledným hráčom v oblasti PZP

Povinné zmluvné poistenie tak v súčasnosti poskytuje 9 poisťovní a je možné, že na tento trh s viac ako 3 miliónmi vozidiel, a teda aj zmlúv PZP, vstúpia aj ďalšie poisťovne. Uvedené poisťovne spolu v súčasnosti ponúkajú poistníkom veľmi široký výber variantov PZP, držiteľ vozidla má tak naozaj možnosť povinné zmluvné poistenie porovnať z každej strany a vybrať si pre seba poisťovateľa, ktorý mu ponúka najvýhodnejšie poistenie zodpovednosti.

Výber PZP obvykle pozostáva z porovnania:

 • ceny, ktorú musím za povinné poistenie zaplatiť – výška ročného poistného
 • konkrétnej skúsenosti / spokojnosti s poisťovňou
 • kvality, rozsahu a rýchlosti služieb, z prístupu k likvidácii poistnej udalosti
 • rozsahu asistenčných služieb
 • limitov poistného krytia – tzv. nižšie a vyššie limity plnenia
 • zvyšovania / znižovania poistného za PZP v ďalších poistných obdobiach
 • bonusov, zliav, prirážok a obchodných akcií

Skúsenosti z trhu však jednoznačne poukazujú na to, že povinné zmluvné poistenie je vnímané predovšetkým ako povinné a zákonné poistenie, a preto býva jedným z rozhodujúcich kritérií výberu práve cena PZP.

Podobne ako s vývojom trhu a nárastom počtu poisťovní ponúkajúcich povinné zmluvné poistenie tomu bolo aj s vývojom samotného produktu a zákonných podmienok poskytovania PZP:

 • menili sa ustanovenia v podmienkach, kto a kedy musí mať uzatvorené povinné poistenie
 • menili sa podmienky v rozsahu poistenia zodpovednosti
 • menili sa ustanovenia v limitoch poistného krytia (maximálna hranica poistného plnenia poisťovňou) – limity sa postupne zvyšovali a dnes musí poisťovňa povinné zmluvné poistenie s limitom najmenej 5 240 000 EUR za škodu na zdraví a nákladov na usmrtení a najmenej 1 050 000 EUR za škody na veci, majetku a ušlom zisku; poisťovne poskytujúce povinné poistenie však tieto limity v mnohých variantoch PZP aj prekračujú
 • menili sa podmienky, za ktorých môže povinné zmluvné poistenie zaniknúť
 • menili sa aj pokuty pre tých, ktorí nemajú povinné poistenie uzatvorené

Kým v roku 2002, kedy sa povinné poistenie demonopolizovalo, bolo na Slovensku približne 1,64 milióna vozidiel s povinnosťou mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie, v uplynulom roku už bolo viac ako 2 milióny vozidiel s PZP. Z toho je takmer 1,4 milióna osobných vozidiel do 3,5 tony.

Povinné zmluvné poistenie cez internet?

Potrebujete si uzavrieť PZP? Nedôverujete internetovým portálom, ktoré ponúkajú povinné zmluvné poistenie? Obávate sa, že vaše osobné údaje budú zneužité? Aký je postup, ak si uzatvárate povinné poistenie cez internet?

Povinné zmluvné poistenie – dôležité fakty

 • poistná zmluva je platná až po podpísaní oboma zmluvnými stranami (poisťovňa, resp. jej sprostredkovateľ a poistník)
 • poistné je potrebné v danej lehote zaplatiť

Povinné zmluvné poistenie uzatvorené prostredníctvom internetových portálov

Portál, ktorý ponúka povinné poistenie od vás potrebuje získať všetky údaje, ktoré potrebuje na jeho uzatvorenie. Prevádzkovateľ serveru zodpovedá za spracovanie a uchovanie údajov. S týmito údajmi môže pracovať len za účelom uzatvorenia PZP. Často sa však môžete dohodnúť so sprostredkovateľom aj na osobnom stretnutí alebo ho kontaktovať telefonicky. Po zadaní údajov do internetovej kalkulačky pre povinné zmluvné poistenie si vyberiete poisťovňu a konkrétne poistenie a doplníte všetky ostatné údaje. Takto bude vaša objednávka zhotovená a spoločnosť pre vás toto povinné zmluvné poistenie uzatvorí. V prípade nejasností vás jej pracovníci kontaktujú.

Iné služby, ktoré internetové portály tiež ponúkajú, pokiaľ ide o povinné zmluvné poistenie:

 • vzory tlačív (výpoveď poistnej zmluvy, Správa o nehode,...)
 • informácie o poisťovniach
 • informácie o asistenčných službách
 • užitočné rady
 • novinky z oblasti PZP

Prečo sa oplatí zmeniť poisťovňu pre povinné zmluvné poistenie?

Váhate, či si máte zmeniť poisťovňu pre povinné poistenie? Aké výhody vám táto zmena prinesie?

Zmena poisťovne pre povinné zmluvné poistenie vám môže priniesť úsporu niekoľko stoviek eur. Jednotlivé poisťovne ponúkajúce na našom trhu povinné zmluvné poistenie používajú na výpočet poistného rôzne kritériá – výkon motora, vek majiteľa motorového vozidla, ale aj hmotnosť vozidla (v poisťovni Union platia ľahšie autá nižšie poistné) či región. Ako noví klienti môžete získať rôzne výhodné zľavy.

Kedy a ako zmeniť poisťovňu pre povinné zmluvné poistenie?

Poisťovňu pre PZP zmeníte len prostredníctvom vypovedania poistnej zmluvy a to písomnou formou. Vašu výpoveď musíte doručiť do poisťovne 6 týždňov pred začiatkom poistného obdobia. Ak máte povinné zmluvné poistenie uzavreté na kalendárny rok, poisťovňu môžete zmeniť do 19. novembra. Ak to nestihnete, ostávate v rovnakej poisťovni aj naďalej.

Ako si najlepšie vybrať novú poisťovňu?

Mnohí vodiči si vyberajú poisťovňu pre povinné zmluvné poistenie hlavne podľa ceny. Odporúčame si všímať nielen cenu, ale aj doplnkové poistenia, zľavy a asistenčné služby.

Povinné zmluvné poistenie ponúkajú tieto poisťovne:

 • Allianz – Slovenská poisťovňa
 • ČSOB poisťovňa
 • Generali Poisťovňa
 • Genertel poisťovňa
 • Komunálna poisťovňa
 • Kooperativa poisťovňa
 • Union poisťovňa
 • Uniqa poisťovňa
 • Wüstenrot poisťovňa