Portál povinne-poistenie.sk

Majiteľom a prevádzkovateľom portálu je spoločnosť Netfinancie s.r.o.. Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 41467/B.

Netfinancie s.r.o. je nezávislá finančno-poradenská spoločnosť so zameraním na osobné a internetové finančné poradenstvo a sprostredkovanie finančných produktov.

Netfinancie prinášajú na slovenskom trhu najširšiu ponuku porovnania poistných produktov vďaka svojej porovnávacej kalkulačke. Ponúkajú tiež možnosť uzatvoriť poistnú zmluvu cez internet.
Hlavným poslaním je neustály a kvalitný servis pre svojich klientov. Klienti tak dostávajú viac, ako očakávajú.
Proaktivita, iniciatívnosť, inovatívnosť , nezávislosť a objektivita – to sú hlavné charakteristiky spoločnosti Netfinancie, ktorá stavia na prvé miesto potreby a záujmy klienta.
O celý chod spoločnosti sa starajú kvalifikovaní a odborní pracovníci, ktoré majú bohaté skúsenosti v tejto oblasti.

Sídlo spoločnosti: Radničné námestie 1, 902 01 Pezinok
Správa zmlúv a back-office: Radničné námestie 1, 902 01 Pezinok
Mgr. Vladimír Cvik – konateľ a výkonný riaditeľ
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482
IČ DPH: SK 202 221 6482

KONTAKTY:

Infolinka: info@netfinancie.sk
Telefón: 0850 555 000