Musí mať PZP aj nepojazdné vozidlo?

Vlastníci nepojazdných alebo odstavených vozidiel majú v niektorých prípadoch povinnosť mať tieto autá poistené. Viete, kedy je potrebné, aby takéto autá mali platné zákonné poistenie?

Rozhodujúce je prihlásenie na dopravnom inšpektoráte

Odpoveď na otázku, kedy by nepoužívané autá mali byť poistené je jednoduchá. Musia mať platné PZP vtedy, keď sú prihlásené na dopravnom inšpektoráte. Kým je akékoľvek auto zapísané v evidencii vozidiel, má tabuľky s evidenčným číslom, znamená to, že jeho majiteľ je oprávnený na používanie tohto auta na pozemných komunikáciách. Auto teda môže vyjsť na cesty a preto musí jeho majiteľ mať zákonné poistenie, teda krytú svoju zodpovednosť za škodu. Z tohto uhla pohľadu sa nerieši, či je auto funkčné a možno na ňom jazdiť. Smerodajný je zápis na dopravnom inšpektoráte. Ak sa vodič chce vyhnúť plateniu povinného zmluvného poistenia, má dve možnosti. Auto môže buď dočasne alebo trvalo odhlásiť.

Kedy sa rozhodnúť pre dočasné odhlásenie?

Táto možnosť je vhodná pre tých, ktorí svoje auto odstavili len na nejaký čas a vedia, že ho niekedy v budúcnosti ešte budú používať. Dopravný inšpektorát môže vozidlo odhlásiť na určitú dobu a tým jeho majiteľovi zanikne povinnosť mať pre neho uzatvorené platné PZP. Zároveň však nebude oprávnený s týmto autom jazdiť po ceste. Pri dočasnom odhlásení si môže každý vodič zvoliť, na akú dlhú dobu chce vozidlo odhlásiť. Podľa dĺžky zvoleného obdobia sa odvíja aj výška správneho poplatku.

V niektorých prípadoch môže výška týchto poplatkov byť vyššia, než cena zákonného poistenia. Preto odporúčame, aby si majitelia takýchto áut najskôr zistili, koľko by zaplatili za dočasné odhlásenie vozidla a koľko za PZP. Podľa toho sa potom môžu rozhodnúť, čo je pre nich výhodnejšie.

Pre aké autá je vhodné trvalé odhlásenie?

Toto je najlepšie vtedy, ak ide o nepojazdné vozidlo a jeho majiteľ vie, že ho už nebude nikdy používať. V takom prípade je zbytočné, aby toto auto bolo prihlásené na dopravnom inšpektoráte a vodič si plnil z toho vyplývajúce povinnosti, jedným z nich je aj platenie zákonného poistenia.