Oplatí sa mať v rámci PZP pripoistenie živlu?

Povinné zmluvné poistenie kryje predovšetkým zodpovednosť vodiča za spôsobenú škodu. Poisťovne však motoristom umožňujú rozšírenie poistnej ochrany prostredníctvom rôznych doplnkových poistení. PZP tak môže vás a vaše auto chrániť pred rôznymi rizikami. Jedným z nich je aj živelná udalosť.

Prečo by ste mali svoje auto poistiť pre prípad živelnej udalosti?

Bez ohľadu na to, ako dobre máte vaše auto zabezpečené, nevyspytateľnosť počasia sa na ňom môže naozaj nepekne podpísať. Silná víchrica, povodeň, požiar, údel blesku či ťarcha snehu, to sú len niektoré riziká, ktoré môžu akýkoľvek automobil poškodiť. Nehovoríme len o malých poškodeniach ako sú škrabance od odleteného konára, ale aj väčšie škody, ako je napríklad kompletné znefunkčnenie motora v dôsledku zatopenia. Ak si k vášmu PZP uzatvoríte pripoistenie živlu, takto vzniknuté škody preplatí vaša poisťovňa.

Vaša zákonná poistka takýmto spôsobom môže vaše vozidlo chrániť aj pred vyčíňaním prírodných živlov. No ako pri každom poistení, aj v prípade tohto doplnkového poistenia platí, že je dôležité oboznámiť sa so všeobecnými poistnými podmienkami. Nájdete tu presné a jasné informácie o rozsahu poistenia, poistných limitoch, výlukách a spoluúčasti. Pri uzatváraní PZP cez našu online kalkulačku PZP, nájdete tieto informácie pri každej ponuke. Nemusíte sa nikam preklikávať, všetko budete mať na jednom mieste.

Pripoistenie živlu môže kryť aj ďalšie riziko

Tí vodiči, ktorí bývajú, alebo z iného dôvodu parkujú svoje auto v blízkosti lesov, lúk alebo polí vedia, že sa k vozidlo môžu pripliesť aj malé hlodavce. Do auta vám vedia nanosiť trus či rozhrýzť textíliu na sedadlách. Ak sa im podarí dostať až do priestoru motora, od veľkej škody nemusí byť ďaleko. Keďže autá sú dnes z veľkej časti tvorené elektronikou, prehryznutie čo i len jedného kábla môže narobiť veľké problémy. Známe sú prípady, kedy bola takto znefunkčnená automatická prevodovka, alebo prišlo k skratu a vypukol požiar.

Dobrou správou je, že niektoré poisťovne kryjú z pripoistenia živlu v rámci PZP aj poškodenia od voľne žijúcich hlodavcov. Ak chcete mať v tomto doplnkovom pripoistení kryté aj toto riziko, na trhu nájdete aj ponuku, ktorá vám toto želanie splní.