Oplatia sa pripoistenia k povinnému zmluvnému poisteniu?

PZP kryje vašu zodpovednosť, keď spôsobíte škodu inému vodičovi. Keď chcete zabezpečiť poistnú ochranu aj pre vaše auto, máte dve možnosti. Buď stavíte na havarijné poistenie, alebo si rozšírite vaše PZP prostredníctvom rôznych typov pripoistení.

Doplnkové poistenia sú dobrovoľné a zároveň výhodné

Základný balík PZP kryje len vašu zodpovednosť za škodu, pričom niektoré poisťovne zadarmo ponúkajú aj asistenčné služby. Vždy však máte možnosť svoju poistnú ochranu rozšíriť a získať krytie rizík aj pre vaše vozidlo. Často sa stáva, že vozidlo poškodí prírodný živel, rozbije sa čelné sklo, či príde vznikne škoda na aute po nabehnutí na výtlk. Tieto poškodenia váš môžu vyjsť na stovky eur, preto je dobrá správa, že vám môžu byť preplatené z vášho PZP. To však za predpokladu, že máte zvolené správne pripoistenia.

Aké typy doplnkových poistení sú dostupné?

Poisťovne v súčasnosti ponúkajú nasledovné pripoistenia:

  • Krytie čelného skla – zaručí vám nárok na náhradu škody v prípade, že sa rozbije alebo poškodí čelné sklo na vozidle, prípadne aj ostatné sklá.
  • Stret so zverou – poistné plnenie vám poisťovňa vyplatí vtedy, keď zrazíte divú zver a pri tejto kolízii vznikne škoda na aute.
  • Prírodný živel kryje poškodenie alebo zničenie vozidla ku ktorému došlo následkom vyčíňania prírodných živlov
  • Výtlk – toto pripoistenie chráni pneumatiky a disky, ktoré sa poškodili v dôsledku zlého stavu vozovky.
  • Úraz vodiča – poistná ochrana v rámci tohto pripoistenia sa vzťahuje na vodiča a v niektorých poisťovniach aj na všetky prepravované osoby vo vozidle. Kryje smrť alebo trvalé telesné poškodenie následkom nehody.
  • Rozšírená asistencia – v porovnaní s klasickými asistenčnými službami má vodič nárok väčší rozsah asistencie a pomoci, ako je napríklad tlmočenie či zabezpečenie náhradného vozidla.

Jednotlivé pripoistenia si môže klient sám navoliť, alebo si môže zvoliť tzv. poistný balík, v rámci ktorého je vopred zostavená výhodná kombinácia rôznych doplnkových poistení.